Fysio Factory fitness voor iedereen!

 

Wij bieden 3 verschillende, onbeperkte abonnementen voor fitness.

Kwartaal abonnement

€25,- / maand
  • Onbeperkt fitnessen*

Half jaar abonnement

€22,50 / maand

  • Onbeperkt fitnessen*

Jaar
abonnement

€20,- / maand

  • Onbeperkt fitnessen*

 

 

 

 

 

 

 

*Openinsgtijden fitness

 • maandag:      van 08:30 tot 19:00 uur
 • dinsdag:         van 08:30 tot 19:00 uur – *COPD: 09:30-12:00 Kids en Teen Factory: 16:00-18:00
 • woensdag:     van 09:00 tot 18:00 uur
 • donderdag:    van 09:00 tot 18:00 uur – *Kids en Teen Factory: 16:00-18:00
 • vrijdag:          van 08:30 tot 19:00 uur – *COPD: 09:30-12:00

* Op deze tijdstippen is de zaal enkel beschikbaar voor deze groep.

 • Betaling geschied volgens automatische incasso.
 • Samen met u stellen wij een trainingsprogramma op en kunnen dit met u evalueren.
 • Therapeuten zijn wel aanwezig in de praktijk.  Er is geen permanente begeleiding.
 • Als u bij ons wil sporten vragen wij u vriendelijk om u aan onze huisregels te houden en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

 

Huisregels

 

Bij het betreden van de praktijk ga je akkoord  met de huisregels van Fysio Factory;

 • De aanwijzingen van personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;
 • Roken is ten strengste verboden;
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
 • Na trainingen dienen alle materialen teruggelegd te worden  op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Fysio Factory is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om Fysio Factory.  Fysio Factory kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1; aanmelding

 • a. aanmelding  als Fysio Factory lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren.
 • b. de duur van het abonnement  gaat in, op de datum die genoteerd staat op het inschrijfformulier. Staat hier geen datum op, dan geldt de inleverdatum.

Artikel 2; lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 • a. een lidmaatschap bij Fysio Factory kan op elk moment ingaan. Een overeenkomst tussen Fysio Factory en een bedrijf wordt stilzwijgend verlengd met hetzelfde abonnement.
 • b. alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen te geschieden via automatische incasso.
 • c. bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden zonder kosten. Hierna worden 9 euro stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de kans vanaf  dagtekening van de betaalherinnering de gelegenheid het verschuldigde bedrag  te betalen. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke blijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de abonnementshouder van Fysio Factory, met een minimum van 50 euro
 • d. Fysio Factory respecteert de privacy van alle leden en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • e. Fysio Factory behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Leden worden hiervan 1 maand van te voren op de hoogte gebracht, waarbij de leden de mogelijkheid hebben het lidmaatschap te beeindigen.  Prijzen horende bij overeenkomsten voor een bepaalde tijd worden gedurende die looptijd niet gewijzigd.

Artikel 3; openingstijden

 • a. openingstijden worden duidelijk weergegeven in het contract.
 • b. indien het lid geen gebruik kan maken van de mogelijkheden geboden bij het abonnement, vindt er geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
 • c. op officiële en erkende feestdagen is Fysio Factory gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4; beëindigen

 • a. het lidmaatschap bij Fysio Factory kan enkel schriftelijk beëindigd worden, met in acht name van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 5; risico en aansprakelijkheid

 • a. het gebruik van de apparatuur bij Fysio Factory is geheel voor eigen risico van het lid.
 • b. Fysio Factory is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid/derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
 • c. Fysio Factory is niet aansprakelijk  voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 6; huisregels

 • Het lid dient zich gedragen naar de huisregels geldende bij Fysio Factory. Deze zijn  terug te vinden op deze webpagina en verkrijgbaar bij de balie.

Artikel 7; slotbepalingen

 • Fysio Factory is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe abonnementen.