1. U kunt een klacht digitaal inleveren bij ons als Praktijk.
  2. In de praktijk is Diana Schat-Crombach benoemd tot Klachtenfunctionaris.
  3. De klachtenfunctionaris zal binnen 2 weken contact met u opnemen voor een gesprek om een helder en precies beeld te krijgen van de klacht.
  4. Daarna zal er met de desbetreffende therapeut een gezamenlijk gesprek plaatsvinden om samen tot een bevredigende oplossing te komen.
  5. De therapeut zal binnen 6 weken reageren naar de client toe met een gepaste oplossing.
  6. De klachtenfunctionaris zal met de client weer contact opnemen om na te gaan of hij tevreden is met de oplossing.
  7. Als er een ontevredenheid blijft bij de client dan zullen we de client adviseren om via het kngf een klacht in te dienen en de procedure opnieuw te laten starten.
    Dit kan dan via www.defysiotherapeut.com/klachtenregeling