Oedeem

Oedeem is een vochtopeenhoping in een deel of meerdere delen van het lichaam. Dit uit zich vaak in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.
Oedeem komt in verschillende soorten voor. Een bekende vorm van oedeem is het verschijnsel van dikker wordende voeten of enkels op het einde van de dag. Vaak zijn de voeten na een nacht rust weer slank. Wanneer het vocht niet meer (geheel) verdwijnt na een nacht rust spreken we over een daadwerkelijk oedeem. Het gevoel van spanning of stuwing verdwijnt dan ook niet meer en de omvang van het lichaamsdeel zal nog meer toenemen.

 
Behandeling

Compressietherapie
Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren, zal er in de meeste gevallen gebandageerd worden. Als het overschot aan vocht weg is, kan er een therapeutisch elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.

Manuele lymfdrainage
Dit is een lichte massagetechniek gericht op stimulering van de afvoer van lymfvocht en op het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfvaten c.q. klieren.

Oefentherapie
In veel gevallen bestaat er door het oedeem ook een verminderde bewegingsmogelijkheid of een verminderde spierkracht. Door de oefentherapie die wij aanbieden, kan de patiënt de functie van het lichaamsdeel verbeteren.

Ademtherapie
Specifieke oefeningen met betrekking tot de ademhaling die de afvoer van lymfvocht verbeteren.

Voorlichting
De patiënt wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee hij/zij zelf aan de slag kan gaan. Tevens wordt begeleid in het opbouwen van dagelijkse activiteiten.

Lymftaping
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape, die de huid feitelijk iets optilt waardoor de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van lymfvocht beter verloopt.

Aanleren van zelfmanagement
Ter aanvulling op de therapie wordt (indien mogelijk) geleerd zichzelf te bandageren en/of te tapen. Daarnaast krijgt de patiënt oefeningen mee om de ontstane verbeteringen te onderhouden of verder te vergroten.