In onze praktijk streven wij ernaar onze clienten niet alleen te behandelen, maar ook om hem actief te laten oefenen,om zo hun fysieke betrokkenheid te vergroten ter voorkoming van herhaling van hun medisch probleem.In de behandeling van de clienten staat het denken en voelen van de client centraal. Naast een grondige intake t.a.v. de aard van het probleem informeert de therapeut de client over de wijze van behandeling.

De specialiteiten van Fysio Factory: