Nieuwe vestiging

Wij stellen aan u voor: Nathaly!
Onze nieuwe werkneemster op onze nieuwe locatie! De hoofdpraktijk op de Molenberg blijft natuurlijk gewoon bestaan.
Op de foto zitten we in de Basicfit Ten Esschen de praktijk ruimte is geïnstalleerd en nu dus ook onze collega.
Nathaly is in juni afgestudeerd aan de hbo opleiding fysiotherapie aan de ZUYD Hogeschool te Heerlen. Hiermee is zij alle basistechnieken machtig en beheerst zij alle kennis rondom de hands-on en hands-off fysiotherapie en oefentherapie.
Mocht u een afspraak met haar willen inplannen kunt u bellen met het praktijk telefoonnummer +31 457 11 16 55 of gewoon even binnenkomen natuurlijk.

Manuele lymfe drainage bij migraine

Migraine

Migraine is een typische kloppende hoofdpijn die vaak gepaard gaat met misselijkheid, braken en een extreme gevoeligheid voor licht en/of geluid. In de west Europese landen heeft maar liefst 11% van de bevolking last van migraine. Migraine wordt veroorzaakt door bepaalde stoffen in het brein die zorgen voor een plotselinge verwijding van de bloedvaten. Uit recent onderzoek blijkt dat het hebben van migraine aanvallen op den duur schade oplevert in de hersenen.

 

Hoe zit dit nou precies?
Vanuit de schedelbasis loopt onze vijfde hersenzenuw, nervus trigeminus, naar alle delen van het gezicht. Deze zenuw zorgt voor de zintuigelijke waarneming van het gezicht en verstrekt vervolgens de informatie over deze waarneming aan bepaalde hersendelen. Tevens loopt deze zenuw naar de bloedvaten aan de onderkant van de hersenen, de bloedvaten in de hersenvliezen en de zenuwbanen en zenuwkernen die pijn registreren in de hersenschors.
Bij een migraine aanval raakt het vasculaire systeem (systeem met betrekking tot de bloedvaten) van de trigeminus ontregelt. De bloedvaten in de hersenvliezen verwijden zich waardoor zenuwuiteinden rondom deze bloedvaten geprikkeld en geactiveerd raken. Als gevolg hiervan ontstaat er een prikkel van pijn en wordt rondom de bloedvaten in de hersenvliezen een ontstekingsreactie veroorzaakt. Deze reactie zorgt voor een opeenhoping van vocht en prikkelende stoffen die de bloedvaten nog meer laten verwijden. Dit alles zorgt voor de typische migraineverschijnselen: hoofdpijn, misselijkheid en een overgevoeligheid voor licht en/of geluid.

 

Hoe gaan we dit tegen?
Zoals u eerder las vervoert de hersenzenuw prikkeling vanuit het gezicht naar onze hersenen. Deze taak bevat 80% van het werk van de zenuw. De prikkeling van in de hersenen naar het gezicht, de hoofdpijn die u voelt, is de tweede taak en deze bevat de overige 20%. Dit betekent dat de weg van gezicht naar hersenen voorrang heeft op de prikkeling van de hoofdpijn. Wanneer we vanuit het gezicht een prikkel geven naar de hersenen stopt deze de verwijding van bloedvaten in de hersenen en dus de pijn prikkel.

 

Hoe doen we dat?
Door het toepassen van manuele lymfe drainage, zeer lichte massage van de huid waarbij het onderhuid bindweefsel en de lymfevaten gestimuleerd worden, wordt vanuit het gezicht een prikkeling meegeven aan de hersenzenuw richting de hersenen en de bloedvaten. Deze prikkeling werkt de prikkeling voor de ontstekingsreactie rond de bloedvaten tegen. Deze tegenwerking zorgt ervoor dat de verwijding van de bloedvaten onder de hersenen en in de hersenvliezen stopt en de afgaven en opeenhoping van vocht en prikkelde stoffen sterk wordt geremd. De pijnprikkel dooft daarmee langzaam uit.

 

Welk effect levert dit op?
Momenteel hebben we verschillende patiënten onder behandeling voor migraine. Wat we terugkrijgen van deze patiënten is dat de tijd tussen de aanvallen van migraine zich duidelijk verlengt. Eerder kreeg een patiënt een migraine aanval één keer per maand, waar ze sinds de behandeling nu al drie maanden geen aanval meer heeft gehad.
Ook horen we dat de periodes tussen de aanvallen van migraine er enkel een lichte hoofdpijn optreedt die met een paracetamol te verhelpen is.
Kortom merken we met het minimale aantal patiënten die in behandeling zijn een mooie verbetering. Wij hopen meer patiënten te mogen ontvangen om deze studie verder uit te werken.

Wereld DownSyndroom Dag

WDSD

 

Op 21 maart vragen we wereldwijd aandacht voor de positie van jong en oud met het Downsyndroom in onze maatschappij. Vandaag hebben we, om dit kracht bij te zetten, dan ook van twee verschillende paren sokken aangetrokken!

In de praktijk sporten we op maandag en woensdag met deze bijzondere groep kinderen en hun ouders. En niet bijzonder vanwege hun disability, onvermogen maar vanwege hun ability, vermogen!

Daarom 21 Maart: wereld downsyndroom dag. Zie het vermogen!

Veel chirurgische ingrepen werken niet

Anders dan bij veel medicijnen kunnen chirurgische ingrepen die de orthopedie aangaan aan patiënten worden verkochte voordat deze grondig getest worden op veiligheid en effectiviteit. 
Dit wil zeggen dat miljoenen operaties voor bijvoorbeeld pijn aan de knieën, schouders of rug worden uitgevoerd zonder enig onderzoek om te bevestigen dat ze echt werken. Recent is een groot aantal van deze operaties wel onderzocht, hieruit bleek dat veel populaire operaties niet beter werken dan een placebo variant hiervan. Toch worden veel van deze operaties nog steeds uitgevoerd met getallen die de honderdduizenden per jaar aantikken.

knee anatomy drawing

 

Knie operaties nemen we deze keer als voorbeeld. Artrose aan de knie is een veel voorkomende diagnose. Dit resulteert niet direct in pijn, sommige patiënten met significante artrose ervaren namelijk geen pijn. Daarnaast hebben vele mensen pijn aan de knie zonder artrose. Ondanks deze slechte correlatie is chirurgie om artrose te corrigeren erg populair, met een nummer van maar liefst een 20.000 per jaar in Nederland.

 

Vijftien jaar geleden was vooral de chirurgische ingreep waarbij beschadigd kraakbeen of bot werd verwijderd erg populair. Van de voordelen van deze ingreep was algemeen bekend dat deze niet heel indrukwekkend waren. Men begon zich af te vragen of ze werden veroorzaakt door een placebo of dat deze resultaten bereikt konden worden met minder invasieve behandelingen zoals training, fysiotherapie of rust. Om de placebo behandeling te testen werd een grootschalig onderzoek opgezet waarbij de ene helft een ingreep onderging waarbij beschadigde delen kraakbeen en bot werden verwijderd. De ander helft onderging enkel een incisie van de huid. De patiënten wisten niet onder welke groep zij vielen. In de loop van een aantal jaar rapporteerden de beide groepen over het gevoel van pijn en functie in de knie. Hieruit bleek dat de placebo-groep gelijk scoorde aan de operatie-groep op alle momenten van dit natraject.

Dit jaar start een nieuw onderzoek waarin chirurgie tegenover fysiotherapie wordt vergeleken. Wij zijn enorm benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en beloven jullie daarvan op de hoogte te houden.